Personal data Name:
Adress:

E-mail:
Telephone:
Nationality:

Opleiding
1968-1974

Education
1968-1974

Ervaring
1992-heden1987-1992

1982-1987
1979-1982


1975-1979


1974-1975


English:

Professional
experience

1992
1982-1987
1978-1982
1975-1978
1974-1975

Curriculum Vitæ

Van der Horst, Hendrik Jacob (Hein)
Den Texstraat 33-2
1017 XX Amsterdam
vdh@pps-eu.nlheinvanderhorst@online.nl
+31(0)655 15 38 47
Dutch

Nederlands recht; Rijksuniversiteit Groningen
Keuzevakken: arbeidsrecht, vervoersrecht,
internationaal privaatrecht, publiekrecht, volkenrecht,
Europees recht, bedrijfseconomie en Noors.
Doctoraal scriptie: Referendum Noorwegen
en de Europese Gemeenschappen.
Universiteit te Oslo: Noors en internationale betrekkingen.

University of Groningen: civil law, labour law, transport law, public law, European law, law of international organisations, economics, Norwegian language. Thesis: Norwegian referendum and the European Comminities. University of Oslo: Norwegian language, international law and research project on Norway and the EEC


Oprichter PPS Adviseurs Overheidsopdrachten.
PPS Adviseurs Overheidsopdrachten is het adviesbureau dat in 1992 is opgericht en zich heeft gespecialiseerd in advisering en ondersteuning van (semi)overheidsorganisaties op het gebied van (Europese) aanbestedingen. Uitgangspunt daarbij is op basis van de inkoopbehoefte de meest geëigende aanbestedingstrategie vaststellen en deze vervolgens aan het aanbestedingsrechtelijk kader te toetsen: doelmatigheid is een voorwaarde rechtmatigheid is het uitgangspunt. Centraal staat daarbij een multidisciplinaire aanpak van inkoopvraagstukken met als uitgangspunt business must drive systems. Kortom, een pragmatische aanpak van inkoopvraagstukken.

Uit zijn publicaties blijkt dat Hein van der Horst over gedegen kennis van het aanbestedingsrecht beschikt. Maar naast deze expertise beschikt hij ook over ruime ervaring en kennis op het gebied van inkoop en het functioneren van inkooporganisaties van (semi)overheidsorganisaties (ministeries, lagere overheden, zbo’s en nutssector). Daarnaast heeft hij meerdere complexe projecten begeleid waar aspecten als politiek wenselijk en aanbestedingsrechtelijk haalbaar aan de orde waren. Uit zijn diverse publicaties blijkt dat hij oog heeft voor de dagelijkse praktijk van inkopen en aanbesteden en het pragmatisch toepassen van de aanbestedingsvoorschriften binnen het wettelijk kader.

Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI)

Als secretaris onder meer verantwoordelijk voor het ontwikkelen van opleidingen en de uitvoering daarvan. Voorts secretaris van de Nevi Research Stichting.

Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart.

Verantwoordelijk voor het secretariaat en het voeren van onderhandelingen met schippersbonden over het vervoerbeleid, met het ministerie van Verkeer en waterstaat over de vervoerswetgeving en lid internationale juridische commissie Rijnvaart.

Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn Advocaten
Algemene advocatenpraktijk.

ANWB; afdeling Juridische Ledenservice
Het verlenen van rechtsbijstand aan leden.

Europese Commissie; Directoraat Internationale Betrekkingen
Onderzoek verricht ten behoeve van de onderhandelingen met de EVA-landen (thans Europese Economische Ruimte; EER).

Uit zijn publicaties blijkt dat Hein van der Horst over gedegen kennis van het aanbestedingsrecht beschikt. Maar naast deze expertise beschikt hij ook over ruime ervaring en kennis op het gebied van inkoop en het functioneren van inkooporganisaties van (semi)overheidsorganisaties (ministeries, lagere overheden, zbo ’s en nutssector). Daarnaast heeft hij meerdere complexe projecten begeleid waar aspecten als politiek wenselijk en aanbestedingsrechtelijk haalbaar aan de orde waren. Uit zijn diverse publicaties blijkt dat hij oog heeft voor de dagelijkse praktijk van inkopen en aanbesteden en het pragmatisch toepassen van de aanbestedingsvoorschriften binnen het wettelijk kader.


Secretary of NEVI (Dutch Society of Procurement Management)Secretary of the Foundation of Inland Navigation
Lawyer at Pels Rijcken Droogleever Fortuijn (government attorney)
Lawyer at the Royal Dutch Touring Clu
European Commission: research project on cross border trade between EEC and EFTA.

Hein’s knowledge, experience and expertise enable him to steer complex projects through the public procurement process and lead it successfully to the contracting- and realization phase. His objective is to optimize purchase results of public tenders, - best value for taxpayer's money - by using his legal and practical experience. And his motto is “business must drive systems”. Hein’s consulting experience includes assignments from Dutch ministries, municipalities, communities, public transportation organizations, police organizations, utility companies, hospitals etc. Hein has advised and supervised an extensive amount of complex public contracts: ICT, helicopters, passport, construction of penitentiaries, security services for the national airport, public transportation, etc.


Uitgevoerde projecten / Executed projects

 

English

ICT systems (ministry of Foreign Affairs, University of Amsterdam), security of airports (ministry of Justice), destruction of perennial medications (ministry of Health), insurances (University of Leiden), developing a procurement strategy for the maintenance of (building) installations at De Nederlandsche Bank (Dutch Central Bank)), architecture (city of Vlissingen), transport and storage of medicinal cannabis (ministry of Health), educational training program for diplomats (ministry of Foreign Affairs).

Trams (city of Amsterdam), dust carts, furniture (Erasmus Medical Centre, ministry of Agriculture and Fishery), glass fibre and installation (city of Amsterdam), vessels, (national police), (trauma)helicopters (Erasmus MC, UMC St. Radboud, VUmc).

Sheet piling wall (province of Noord-Holland), water pump station (drink water distribution company Vitens), roads and bridges, renovation of a town hall (city of Vlissingen).

Workshops
Hein van der Horst verzorgt regelmatig training op het gebied van Europese aanbestedingen en de praktische toepassing van de Aanbestedingswet 2012

English
Hein provides in-company trainings on public procurement (i.g Amsterdam Medical Centre, High School of Utrecht, Dutch communities).

Overige activiteiten / Other activities

English

Publicaties / Publications

Boeken / Books

Artikelen / Articles